We are hiring

Zin in een spannende job die Rock’n’Roll en techniek verenigt?

We zoeken dringend technische profielen met een passie voor beeld/Video/LED.

Pixelscreen is een vaste waarde en referentie op de internationale markt van LED-schermen. We voorzien alle mogelijke evenementen ter wereld van schermen, zowel indoor als outdoor, van de kleinste tot de allergrootste.

English

Fancy an exciting job that combines Rock'n'Roll and technology?

We are urgently looking for technical profiles with a passion for image / Video / LED.

Pixelscreen is a fixed value and reference in the international LED screen market. We provide screens for all possible events in the world, both indoor and outdoor, from the smallest to the largest.

Led Repair

Een multimeter en solderen is je niet onbekend.
Je hebt een technische basiskennis van elektronica.

Je bent een krak in solderen. Je hebt een technische basiskennis van elektronica. Je houdt ervan om LEDjes te vervangen, defecte modules te herkennen, voedingen te herstellen of vervangen, etc. Je werkt hoofdzakelijk in het hoofdlabo van Pixelscreen in Buggenhout. Je bent nauwkeurig en ordelijk in alles. Je werkplaats is steeds opgeruimd.

English

You are familiar with a multimeter and soldering. You have a basic technical knowledge of electronics.

You’re a master of soldering. You have a basic technical knowledge of electronics. You like to replace LEDs, recognize defective modules, repair or replace power supplies, etc. You mainly work in the main lab of Pixelscreen in Buggenhout. You are accurate and orderly in everything. Your workplace is always tidy.

Play Video
play the video //

Video builder / junior

Je bent een krak in het bouwen en bekabelen van visueel materiaal.

Als video builder ben je verantwoordelijk voor het voorzichtig bouwen en bekabelen van visueel materiaal. Je kan plannen scherp lezen en correct uitvoeren. Met een heftruck rijden is geen probleem. Je bent heel handig, ordelijk en fysiek niet de zwakste. Je werkt zowel in de HQ van Pixelscreen in Buggenhout als ter plaatse, tijdens het opbouwen van installaties op events.

English

You are an expert in building and cabling visual material.

As a video builder you are responsible for the careful construction and cabling of visual material. You can read plans clearly and execute them correctly. Driving a forklift is no problem. You are very handy, orderly and physically not the weakest. You work both in the Pixelscreen HQ in Buggenhout and on site, while building installations at events.

Video technicus / senior

Je bent een krak in de voorbereiding, plaatsing en demontage van visueel materiaal.

Als video technicus ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor de voorbereiding, plaatsing en demontage van visueel materiaal. Je hebt al enige jaren ervaring met electronica. Je hebt een brede kennis over het technische materiaal. Je kan volledige systemen opbouwen en denkt voldoende oplossingsgericht om eenvoudige problemen te verhelpen in eerste lijn.

English

You are an expert in the preparation, installation and disassembly of visual material.

As a video technician you are primarily responsible for the preparation, installation and disassembly of visual material. You have several years of experience with electronics. You have a broad knowledge of the technical equipment. You can build complete systems and you think sufficiently solution-oriented to solve simple problems in the first line.

Apply
here_

Join The magic house of imagination//